Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на разрешение за пребиваване на военен контингент от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на територията на Република България за участие в учението "Бългериън Експрес 2003"
Сигнатура 327
Дата на постъпване 30/07/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава пребиваването на военен контингент от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в състав 170 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и един военнотранспортен самолет на територията на Република България за участие в учението "Бългериън Експрес 2003" в периода от 1 до 25 септември 2003 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/07/2003 - приет(приет в зала)