Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Асен Агов към министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски
Сигнатура 350
Дата на постъпване 21/11/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание, Като отчита съществуващото обществено безпокойство в резултат от зачестилите тежки прояви на престъпна дейност и грубо нарушаване на обществения ред; Като изразява убеденост, че само координираните усилия на институциите - МВР, следствие, прокуратура и съд, както и на обществото са предпоставка за успешна борба с престъпността; Като констатира, че действащата законодателна уредба създава солидна основа за ефективна борба с престъпността и в Народното събрание има необходимата политическа воля за по-нататъшно усъвършенстване на наказателното и антикорупционното законодателство, и на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Министерският съвет да представи в Народното събрание в едномесечен срок актуализирана стратегия за борба с престъпността с акцент върху противодействието срещу тежките криминални прояви и конкретни мерки за гарантиране на сигурността и спокойствието на българските граждани. 2. Министерският съвет да ускори подготовката и внасянето в Народното събрание на необходимите законодателни предложения за подобряване на взаимодействието между правоохранителните институции и за повишаване на ефективността в работата на полицията и службите за сигурност.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/11/2003 - приет(приет в зала)