Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за вземане на акт от Конвенция № 185 от 2003 г. за националните удостоверения за самоличност на моряците (ревизирана), приета на 91-ата сесия на Международната конференция на труда (19 юни 2003 г.)
Сигнатура 406
Дата на постъпване 16/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България в съответствие с чл. 19, ал. 5, буква “б” от Устава на Международната организация на труда РЕШИ: Взема акт от Конвенция № 185 от 2003 г. за националните удостоверения за самоличност на моряците (ревизирана), приета на 91-ата сесия на Международната конференция на труда от 19 юни 2003 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 16/06/2004 - приет(приет в зала)