Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по доклада на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи
Сигнатура 407
Дата на постъпване 22/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание след като обсъди доклада на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи и на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България Р Е Ш И: 1. Приема доклада на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи. 2. Докладът на Временната анкетна комисия за проверка дейността по закупуване, съхраняване, обмен и продажби на хлебно и фуражно зърно на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и проверка на дейностите по контрола на наличните запаси на зърно от страна на държавните органи да се предостави на главния прокурор на Република България за предприемане на действия съобразно правомощията му, както и да бъде осъществена цялостна проверка по дейността след 1997 г. 3. Народното събрание предлага на Министерския съвет да упражни правото си на законодателна инициатива и да изготви и внесе изменения в съответните закони, както и да приеме решения за действия по съдържащите се в доклада констатации, изводи и препоръки. 4. В едномесечен срок министър-председателят Симеон Сакскобургготски да информира Народното събрание за предприетите действия в изпълнение на т. 3, както и за наложените административни наказания на виновните за тежките нарушения, констатирани в доклада на Временната анкетна комисия.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/06/2004 - приет(приет в зала)