Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на кораб от Военноморските сили на Република България извън територията на страната за участие в състава на формированието от Военноморските сили на НАТО, осигуряващо срещата на високо равнище на Алианса в Истанбул
Сигнатура 408
Дата на постъпване 23/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането на фрегата “Смели” с щатното си въоръжение и екипаж 110 кадрови военнослужещи в периода от 25 до 29 юни 2004 г. в териториалните води на Република Турция за участие в състава на формированието от Военноморските сили на НАТО, осигуряващо Срещата на високо равнище на Алианса в Истанбул.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/06/2004 - приет(приет в зала)