Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за ново определяне числеността на съставите на постоянните комисии на Народното събрание
Сигнатура 409
Дата на постъпване 25/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Комисията по икономическата политика се състои от 26 народни представители, от които: 11 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 2 от Парламентарната група "Новото време" и 1 от Парламентарната група на "Народен съюз". 2. Комисията по бюджет и финанси се състои от 26 народни представители, от които 11 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 2 от Парламентарната група "Новото време" и 1 от Парламентарната група "Народен съюз". 3. Комисията по правни въпроси се състои от 24 народни представители, от които: 10 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група "Новото време", 1 от Парламентарната група на "Народен съюз" и 1 независим народен представител. 4. Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство се състои от 26 народни представители, от които: 11 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 2 от Парламентарната група "Новото време" и 2 от Парламентарната група на "Народен съюз". 5. Комисията по външна политика, отбрана и сигурност се състои от 28 народни представители, от които: 12 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 6 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 2 от Парламентарната група "Новото време" и 1 от Парламентарната група на "Народен съюз". 6. Комисията по вътрешната сигурност и обществен ред се състои от 23 народни представители, от които: 10 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група "Новото време" и 2 от Парламентарната група на "Народен съюз". 7. Комисията по земеделието и горите се състои от 23 народни представители, от които: 10 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група "Новото време" и 2 от Парламентарната група на "Народен съюз". 8. Комисията по труда и социалната политика се състои от 22 народни представители, от които: 10 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група "Новото време" и 1 от Парламентарната група на "Народен съюз". 9. Комисията по образованието и науката се състои от 23 народни представители, от които: 10 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група “Новото време” и 1 от Парламентарната група на “Народен съюз”. 10. Комисията по здравеопазването се състои от 25 народни представители, от които: 10 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 4 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група “Новото време” и 2 от Парламентарната група на “Народен съюз”. 11. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта се състои от 20 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група “Новото време”, 2 от Парламентарната група на “Народен съюз” и 1 независим народен представител. 12. Комисията по околната среда и водите се състои от 20 народни представители, от които: 9 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група “Новото време” и 1 от Парламентарната група на “Народен съюз”. 13. Комисията по енергетика се състои от 19 народни представители, от които: 8 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили и 1 от Парламентарната група “Новото време”. 14. Комисията по културата се състои от 20 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група “Новото време”, 1 от Парламентарната група на “Народен съюз” и 1 независим народен представител. 15. Комисията по медиите се състои от 18 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група “Новото време” и 1 от Парламентарната група на “Народен съюз”. 16. Комисията по правата на човека и вероизповеданията се състои от 20 народни представители, от които: 8 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група “Новото време”, 1 от Парламентарната група на “Народен съюз” и 1 независим народен представител. 17. Комисията по жалбите и петициите на гражданите се състои от 17 народни представители, от които: 7 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 1 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група “Новото време”, 1 от Парламентарната група на “Народен съюз” и 1 независим народен представител. 18. Комисията по европейска интеграция се състои от 26 народни представители, от които: 10 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 2 от Парламентарната група “Новото време”, 1 от Парламентарната група на “Народен съюз” и 1 независим народен представител. 19. Комисията по транспорт и телекомуникации се състои от 21 народни представители, от които: 9 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, 4 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили и 1 от Парламентарната група “Новото време”. 20. Комисията по въпросите на гражданското общество се състои от 17 народни представители, от които: 6 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група “Новото време”, 1 от Парламентарната група на “Народен съюз” и 1 независим народен представител. 21. Комисията за борба с корупцията се състои от 25 народни представители, от които: 10 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 5 от Парламентарната група на Коалиция за България, 4 от Парламентарната група на Обединените демократични сили, 2 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 1 от Парламентарната група “Новото време”, 1 от Парламентарната група на “Народен съюз” и 1 независим народен представител. 22. Това решение отменя т. 1 от Решението за избиране на Комисия по икономическата политика, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по бюджет и финанси, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по правни въпроси, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по външна политика, отбрана и сигурност, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по земеделието и горите, т. 1 от решението за избиране на Комисия по труда и социалната политика, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по образованието и науката, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по здравеопазването, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по околната среда и водите, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по енергетика, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по културата, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по медиите, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по правата на човека и вероизповеданията, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по жалбите и петициите на гражданите, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по европейска интеграция, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по транспорт и телекомуникации, т. 1 от Решението за избиране на Комисия по въпросите на гражданското общество, т. 1 от Решението за избиране на Комисия за борба с корупцията и Решение за увеличаване числеността на съставите на постоянните комисии на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/06/2004 - приет(приет в зала)