Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избор на секретар
Сигнатура 432
Дата на постъпване 30/06/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с предсрочното прекратяване на пълномощията на народен представител РЕШИ: Избира Гадар Агоп Хачикян за секретар на Тридесет и деветото Народно събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/06/2004 - приет(приет в зала)