Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на Омбудсман
Сигнатура 476
Дата на постъпване 08/10/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и Решението за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на Омбудсман РЕШИ: Избира Комисия за провеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман в състав от осем народни представители - по един от всяка парламентарна група и един независим народен представител, както следва: Председателят да бъде народен представител от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, с членове представители на всичките парламентарни групи и един независим народен представител. Председател - Борислав Великов и членове: Петър Агов Веселин Черкезов Четин Казак Васил Василев Величко Клингов Владимир Джаферов Елка Анастасова.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/10/2004 - приет(приет в зала)