Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на разрешение за изпращане на контингент от Силите за специални операции на Българската армия за участие в международното учение “EMPECINADO – 04” на територията на Кралство Испания
Сигнатура 483
Дата на постъпване 04/11/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл.26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането на контингент от Силите за специални операции на Българската армия с въоръжение, снаряжение и специално оборудване в състав до 25 кадрови военнослужещи и един военнотранспортен самолет през периода 13-28 ноември 2004г. за участие в международното учение “ЕMPECINADO – 04” на територията на Кралство Испания.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/11/2004 - приет(приет в зала)