Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на разрешение за участие на контингент от Въоръжените сили на Република България в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина
Сигнатура 489
Дата на постъпване 17/11/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Разрешава участието на контингент от Въоръжените сили на Република България в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина с оръжие и техника за срока на операцията в състав: - до 10 щабни офицери; - до 10 военнослужещи в групи за гражданско-военни отношения; - механизиран взвод до 40 военнослужещи и до 10 единици военна техника; - медицински екип до 5 военнослужещи и в срок до 31 юли 2005 г. в състав: - охранителна рота до 165 военнослужещи и до 15 единици военна техника.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/11/2004 - приет(приет в зала)