Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване на пълномощията на народния представител Диляна Николова Грозданова
Сигнатура 497
Дата на постъпване 13/01/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Диляна Николова Грозданова – народен представител от 7.многомандатен избирателен район – Габровски.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/01/2005 - приет(приет в зала)