Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за освобождаване на директора на Агенцията за чуждестранна помощ
Сигнатура 498
Дата на постъпване 13/01/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 2, ал. 3 от Закона за Агенцията за чуждестранна помощ РЕШИ: Освобождава Едиз Юнал Лютфи като директор на Агенцията за чуждестранна помощ.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/01/2005 - приет(приет в зала)