Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави – произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е осъществено; държавите кредитополучатели; действията на правителствата от 1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения
Сигнатура 499
Дата на постъпване 19/01/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, отпускани на други държави – произхода на кредитите, целите на предоставяне и времето, когато това е осъществено; държавите кредитополучатели; действията на правителствата от 1990 г. насам по събиране на вземанията на Република България, произтичащи от тези споразумения. 2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от три месеца. 3. Комисията се състои от 17 народни представители, пропорционално на броя им във всяка парламентарна група, както следва: Парламентарна група на Национално движение Симеон Втори – 6 души, Парламентарна група на Коалиция за България – 3, Парламентарна група на Обединените демократични сили – 2, Парламентарната група на Движението за права и свободи – 2, Парламентарна група на Съюза на демократичните сили – 1, Парламентарна група “Новото време” – 1, Парламентарна група “Народен съюз” – 1 и Независими народни представители – 1. 4. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на временната анкетна комисия, както следва: Председател – Нина Стефанова Чилова Заместник-председатели: Алиосман Ибраим Имамов Петър Стоилов Жотев, членове: Теодора Георгиева Якимова-Дренска, Минчо Викторов Спасов, Димитър Милков Ламбовски, Весела Николова Караиванова-Начева, Йордан НиколовПамуков, Ралица Ненчева Агайн, Стела Димитрова Ангелова-Банкова, Рамадан Байрам Аталай, Йордан Ангелов Нихризов, Марио Иванов Тагарински, Димитър Цвятков Йорданов. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 19 януари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/01/2005 - приет(приет в зала)