Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на секретари на Четиридесетото Народно събрание
Сигнатура 101
Дата на постъпване 08/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира 14 секретари на Народното събрание, от които: четирима от Парламентарната група на Коалиция за България, трима от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, двама от Парламентарната група на Движението за права и свободи, по един от Парламентарната група на Обединените демократични сили, Парламентарната група на Демократи за силна България, Парламентарната група на Коалиция “Атака” и Парламентарната група на Български народен съюз и един независим народен представител, както следва: Борис Стефанов Николов, Иван Желев Илчев, Пенко Атанасов Атанасов, Силвия Тодорова Стойчева, Нина Стефанова Чилова, Петя Илиева Гегова, Светослав Иванов Спасов, Метин Мехмедов Сюлейманов, Митхат Сабри Метин, Ясен Димитров Попвасилев, Светослав Христов Малинов, Десислав Славов Чуколов, Мирослав Димитров Мурджов, Станчо Николов Тодоров. 2. Решението за избиране на временни секретари на Четиридесетото Народно събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2005 г.) се отменя. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 8 март 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/03/2006 - приет(приет в зала)