Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за откриване на Стоматологичен факултет в структурата на Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна
Сигнатура 103
Дата на постъпване 15/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование Р Е Ш И: Открива Стоматологичен факултет в структурата на Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 15 март 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/03/2006 - приет(приет в зала)