Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за откриване на Архитектурен факултет в структурата на Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София
Сигнатура 155
Дата на постъпване 19/07/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование Р Е Ш И: Открива Архитектурен факултет в структурата на Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 юли 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/07/2006 - приет(приет в зала)