Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за отмяна на лятната ваканция на Народното събрание за 2006 г.
Сигнатура 157
Дата на постъпване 27/07/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 33, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: Отменя лятната ваканция на Народното събрание за 2006 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 27 юли 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/07/2006 - приет(приет в зала)