Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България
Сигнатура 158
Дата на постъпване 27/07/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 4, чл. 86, ал.1, чл. 93, ал. 5 и чл. 94 от Конституцията на Република България Р Е Ш И: Насрочва избори за президент и вицепрезидент на Република България на 22 октомври 2006 г. (неделя). Решението е прието от 40-то Народно събрание на 27 юли 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/07/2006 - приет(приет в зала)