Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането и използването на фрегатата “Дръзки” за участие във Военноморския контингент на ЮНИФИЛ в Ливан в изпълнение на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН
Сигнатура 170
Дата на постъпване 06/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 10 от Закона за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането и използването на фрегатата “Дръзки” с щатното й въоръжение и екипаж до 160 военнослужещи за участие във Военноморския контингент на ЮНИФИЛ в Ливан в изпълнение на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН за срок от два месеца, считано от 15 октомври 2006 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 6 октомври 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/10/2006 - приет(приет в зала)