Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България
Сигнатура 171
Дата на постъпване 11/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България. 2. Временната комисия изпълнява функцията на водеща комисия по Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. 3. Комисията се състои от 19 народни представители, от които 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 4 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи, 1 от Парламентарната група на Коалиция „Атака”, 1 от Парламентарната група на Обединени демократични сили, 1 от Парламентарната група на Демократи за силна България, 1 от Парламентарната група на Български народен съюз и един независим народен представител. 4. Избира за председател, заместник-председатели и членове на временната комисия, както следва: Председател: Любен Андонов Корнезов. Заместник-председатели: Камелия Методиева Касабова, Лютви Ахмед Местан, Екатерина Иванова Михайлова. Членове: Татяна Дончева Тотева, Мая Божидарова Манолова, Александър Стоянов Арабаджиев, Георги Петков Близнашки, Михаил Райков Миков, Янаки Боянов Стоилов, Анелия Йорданова Мингова, Борислав Николов Ралчев, Огнян Стефанов Герджиков, Ремзи Дурмуш Осман, Христо Дамянов Бисеров, Филип Димитров Димитров, Борислав Иванов Българинов, Тодор Николов Батилов, Христо Боянов Величков. 5. Решенията по същество се приемат с две трети от присъстващите народни представители. Решенията по процедурни въпроси се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители. 6. В срок от четиринадесет дни Временната комисия предлага на Народното събрание правила за процедурата относно законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. 7. Временната комисия се създава за срока на приемането, респективно отхвърлянето на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 11 октомври 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/10/2006 - приет(приет в зала)