Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
Сигнатура 187
Дата на постъпване 21/12/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание на чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България Р Е Ш И: Прекратява пълномощията на Меглена Щилянова Кунева, народен представител от 19. многомандатен избирателен район – Русенски, считано от 1 януари 2007 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 21 декември 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/12/2006 - приет(приет в зала)