Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на случая "Куйович"
Сигнатура 342
Дата на постъпване 07/02/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 и 94 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия за изясняване на причините и условията, при които Будимир Куйович, екстрадиран със заповед на директора на Национална служба "Борба с организираната престъпност" - МВР, е продължил да пребивава в страната, като е получил документ за самоличност от компетентни български власти; нарушени ли са разпоредбите на законовите и подзаконовите нормативни актове относно пребиваването на чужди граждани у нас и режима за документите за самоличност; какви действия е предприело МВР за изясняване на случая. 2. Комисията се състои от 14 народни представители, от които: 4 от Парламентарната група на Коалиция за България, по 2 от Парламентарната група на НДСВ и Парламентарната група на Движение за права и свободи, по 1 от Парламентарната група на Българска нова демокрация, Парламентарната група на Обединените демократични сили, Парламентарната група на Демократи за силна България, Парламентарната група на Български народен съюз, Парламентарната група на Коалиция "Атака" и един независим народен представител. 3. Избира състав на комисията: Председател: Надка Балева Янкова. Членове: Мая Божидарова Манолова, Младен Петров Червеняков, Венелин Димитров Узунов, Минчо Викторов Спасов, Ясен Георгиев Янев, Касим Исмаил Дал, Ахмед Юсеин Юсеин, Илко Димитров Димитров, Ася Величкова Михайлова, Атанас Петров Атанасов, Борислав Иванов Българинов, Тодор Николов Батилов, Елеонора Николаева Николова. 4. Временната анкетна комисия се избира за срок от един месец. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 7 февруари 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/02/2008 - приет(приет в зала)