Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за разрешаване изпращането на български военен контингент за продължаване участието в хуманитарна мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера "Ашраф" в Ирак
Сигнатура 345
Дата на постъпване 14/02/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 11 от Конституцията на Република България и чл. 10 от Закона за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България РЕШИ: Разрешава изпращането на български военен контингент в състав до 155 военнослужещи, от които рота за охрана до 120 военнослужещи и национален поддържащ елемент до 35 военнослужещи, с личното си оръжие за продължаване участието в хуманитарна мисия по охрана на Центъра за временно задържане и закрила в лагера "Ашраф" като част от Многонационалните коалиционни сили в Ирак в изпълнение на Резолюция № 1511 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на съответните последващи резолюции на Съвета за сигурност на ООН за срок до 31 декември 2008 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 14 февруари 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/02/2008 - приет(приет в зала)