Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за подкрепа на Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008 г.
Сигнатура 436
Дата на постъпване 18/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Подкрепя Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 18 септември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/09/2008 - приет(приет в зала)