Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка със ситуацията, предизвикана от прекратяването на доставките на природен газ от Русия
Сигнатура 479
Дата на постъпване 23/01/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. Правителството на Република България да разгледа във взаимодействие с ЕК възможността за рестартиране на спрените 3 и 4 блокове в АЕЦ "Козлодуй", в съответствие с правото на ЕС, на техническите възможности и на изискванията за сигурност и безопасна експлоатация. 2. Правителството на Република България да предложи на институциите на ЕС да преразгледат становището си по извеждане от експлоатация на наскоро затворени ядрени реактори с оглед световната финансова и икономическа криза и настоящата криза в енергийните доставки и при отчитане на най-високите норми за ядрена безопасност. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 23 януари 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/01/2009 - приет(приет в зала)