Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна състава на Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Сигнатура 154-02-12
Дата на постъпване 08/02/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/02/2011
Обнародван в ДВ брой 15/2011 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество