Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
Сигнатура 954-02-68
Дата на постъпване 01/09/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 04/09/2009
Обнародван в ДВ брой 73/2009 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония