Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика
Сигнатура 954-02-75
Дата на постъпване 24/09/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/09/2009
Обнародван в ДВ брой 79/2009 г.
Финален текст на решението Решение за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика