Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
Сигнатура 954-02-76
Дата на постъпване 24/09/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/09/2009
Обнародван в ДВ брой 79/2009 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта