Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Национална агенция "Пътна инфраструктура"
Сигнатура 954-02-79
Дата на постъпване 30/09/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 07/10/2009
Обнародван в ДВ брой 82/2009 г.
Финален текст на решението Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на Агенция "Пътна инфраструктура"