Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Сигнатура 954-02-81
Дата на постъпване 21/10/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 22/10/2009
Обнародван в ДВ брой 86/2009 г.
Финален текст на решението Решение за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси