Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 954-02-92
Дата на постъпване 12/11/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/12/2009
Обнародван в ДВ брой 100/2009 г.
Финален текст на решението Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание