Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2009 г.
Сигнатура 002-00-9
Дата на постъпване 19/02/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 26/03/2010
Обнародван в ДВ брой 27/2010 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния доклад на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2009 г.