Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Сигнатура 054-02-16
Дата на постъпване 04/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 05/03/2010
Обнародван в ДВ брой 20/2010 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт