Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
Сигнатура 054-02-19
Дата на постъпване 10/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/03/2010
Обнародван в ДВ брой 21/2010 г.
Финален текст на решението Решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители