Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна състава на Комисията по външна политика и отбрана
Сигнатура 054-02-22
Дата на постъпване 11/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 17/03/2010
Обнародван в ДВ брой 24/2010 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията по външна политика и отбрана