Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна на състава на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Сигнатура 054-02-20
Дата на постъпване 11/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 24/03/2010
Обнародван в ДВ брой 26/2010 г.
Финален текст на решението Решение за промяна на състава на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа