Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г.)
Сигнатура 053-18-28
Дата на постъпване 15/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 24/03/2010
Обнародван в ДВ брой 26/2010 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2010 г.