Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г.
Сигнатура 002-00-15
Дата на постъпване 26/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 29/04/2010
Обнародван в ДВ брой 35/2010 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г.