Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
Сигнатура 054-02-44
Дата на постъпване 18/05/2010
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/05/2010
Обнародван в ДВ брой 41/2010 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол