Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Сигнатура 054-02-54
Дата на постъпване 21/05/2010
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/06/2010
Обнародван в ДВ брой 46/2010 г.
Финален текст на решението Решение за промени в ръководството и състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове