Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията
Сигнатура 054-02-55
Дата на постъпване 25/05/2010
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 03/06/2010
Обнародван в ДВ брой 43/2010 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на членове на Комисията за регулиране на съобщенията