Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2009 г.
Сигнатура 011-00-4
Дата на постъпване 28/05/2010
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/09/2010
Обнародван в ДВ брой 74/2010 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2009 г. № 011-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 28.5.2010 г.