Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2009 г.
Сигнатура 011-00-3
Дата на постъпване 28/05/2010
Сесия Трета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/09/2010
Обнародван в ДВ брой 74/2010 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Обобщен годишен доклад на Прокуратурата на Република България за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2009 г.