Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за персонална промяна в Министерския съвет на Република България и проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 102-03-3
Дата на постъпване 03/02/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 04/02/2011
Обнародван в ДВ брой 13/2011 г.
Финален текст на решението Решение за персонална промяна в Министерския съвет на Република България