Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Стратегия за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД - Сопот
Сигнатура 102-03-4
Дата на постъпване 07/02/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 23/03/2011
Обнародван в ДВ брой 27/2011 г.
Финален текст на решението Решение за одобряване на Стратегия за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД - Сопот