Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители1
Сигнатура 154-02-14
Дата на постъпване 16/02/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 17/02/2011
Обнародван в ДВ брой 15/2011 г.
Финален текст на решението Решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители