Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване в състава на Комисията по труда и социалната политика
Сигнатура 154-02-15
Дата на постъпване 17/02/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/02/2011
Обнародван в ДВ брой 17/2011 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по труда и социалната политика