Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно компенсиране на ръста на цените чрез системата на социално подпомагане
Сигнатура 154-02-18
Дата на постъпване 24/02/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 25/02/2011
Обнародван в ДВ брой 20/2011 г.
Финален текст на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно компенсиране на ръста на цените чрез системата на социално подпомагане