Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за дейността на Народното събрание през месец октомври 2011 г.
Сигнатура 154-02-92
Дата на постъпване 04/10/2011
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 05/10/2011
Обнародван в ДВ брой 79/2011 г.
Финален текст на решението Решение за дейността на Народното събрание през месец октомври 2011 г.